Helårsprognos för Sotenäs pekar på resultatet 8,5 miljoner

2015-11-30 Ekonomiavdelningen i Sotenäs kommun har upprättat delårsbokslut per 30 september samt en helårsprognos för 2015.

Periodens resultat uppgår till 13,3 miljoner kronor jämfört med  minus 11 miljoner kronor  samma period föregående år.
I resultatet ingår överskott från den affärsdrivande  verksamheten (VA-verksamhet) med totalt 1,7 miljoner kronor,  vilket  innebär att den  rent skattefinansierade verksamheten uppvisar ett resultat på…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv