Listan av problem som Lysekils Ryttarförening spaltar upp i sin skrivelse till kommunen är lång. De olägenheter som är sammankopplade med fastigheter som föreningen hyr av kommunen ställer till det för LyRF, inte minst ekonomiskt.

Har stora problem med kommunens fastigheter och den egna ekonomin

”Om vi fortsätter utan tillskott tvingas vi omgående ta till drastiska åtgärder”

2016-11-14 Lysekils Ryttarförening har stora ekonomiska problem.
I en fem sidor lång skrivelse till kommunen speglas ett förhållande där kassalikviden är tom och fastigheterna i vissa fall på gränsen till aktuella för rivning.
– Föreningen önskar snabb respons och ett möte med kommunen för att redovisa läget och diskutera hur vi löser situationen, säger Lars Haglund.

Listan av problem som Lysekils Ryttarförening spaltar upp i sin skrivelse till kommunen är lång. Det som är positivt är att de byggnader som uppfördes i samband med att de två ridklubbarna blev en är i bra skick. Det handlar om ridhus och stall. Men även i dessa byggnader finns det brister som, enligt skrivelsen, aldrig åtgärdades och inte heller har slutbesiktats. Dessutom har det börjat komma mögel på innerväggar och ventilation saknas i…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv