Första kvartalet 2021- antalet uppsagda nu nere på nivåer som innan krisen

2021-04-14 Trygghetsfonden TSL:s nya rapport för första kvartalet 2021 sammanfattar 12 månader med pandemins konsekvenser på arbetsmarknaden. Efter en tydlig topp under april 2020, då drygt en femtedel av totalt 35 000 uppsagda anmäldes för stöd, har inflödet sakta planat ut för att nu under första kvartalet vara nere på nivåer vi hade innan pandemin. 
Denna kris skiljer sig från tidigare kriser och industrin har klarat sig anmärkningsvärt bra där antalet uppsagda som anmäls för stöd nu är nere på nivåer som under mitten av 2019. Istället är det andra branscher som drabbats hårdare. Under första kvartalet 2021 har både hotell- och restaurangbranschen och handeln ett högre inflöde av uppsagda än industrin.
Dessa branscher har en hög andel kvinnor anställda och är mer koncentrerade till storstadslänen. Konsekvensen är att vi ser en större andel kvinnor som är uppsagda och att storstadslänen, särskilt Stockholms län, är mer drabbade än tidigare.
Även om vi är nere i nivåer som innan krisen är det för tidigt att blåsa faran över. Nedgången av antalet uppsagda från industrin som anmälts för stöd under inledningen av 2021 ger anledning till optimism, men för andra branscher är utvecklingen mer osäker.
Publicerad:
Annons
Nyhetsarkiv