Flyktingfrågan i fokus vid (M):s årsmöte i Lysekil

2015-03-02 Nya Moderaterna i Lysekils kommun har haft årsmöte på Strandflickorna.
Före mötet avnjöts en mustig fisksoppa i Orangeriet.

Till ordförande omvaldes Richard Åkerman och till ny vice ordförande valdes Krister Samuelsson. Övriga styrelseledamöter valdes Cheyenne Röckner, Wictoria Insulan, Marita Fermell-Lagrell, Mats Karlsson, Hans Ekbrand, Ulf Hanstål och Fredrik Röckner. Ersättare i styrelsen valdes Alexander Niklasson, Elisabeth Åkerman, Lars-Arne Staxäng, Björn Tunberg, Klaus Peters och Astrid Pedersen.
Föredrag om migration
Efter årsmötesförhandlingarna hölls ett föredrag om migration. Talare var förre kommunalrådet i Uddevalla och advokaten Henrik Sundström. Han slog fast att det är skillnad på invandring och flyktingmottagning. Det är den stora inströmningen av flyktingar som medför problem. I samhällsdebatten behandlas frågan ofta från ett ekonomiskt perspektiv. Moderaterna framhåller att det handlar om människor och att lösningar måste sökas för människorna.

Synpunkter samlas in
Reglerna kring flyktingmottagning är likartad i alla nordiska länder. Även den procentuella andelen personer som beviljas flyktingstatus är ungefär lika stor i grannländerna. Det är inte frikostigare behandling eller lättare att få uppehållstillstånd hos oss. Då frågar man sig varför så många flyktingar väljer att komma till Sverige? Svaret är entydigt, nämligen att det är internationella brottssyndikat som organiserar flyktingresorna. De har valt vårt land som mål. Anledningen till detta är dels att risken för åtal är liten och dels att straffsatsen är mycket låg. Det innebär att människosmuggling till Sverige är extremt lönsam. Sundströms anförande utmynnade i en öppen fråga om hur flyktingströmmarna till EU ska kunna fördelas rättvist mellan länderna.Ämnet är engagerande och den följande diskussionen blev livlig. Frågorna var många i detta aktuella ämne. Moderaterna på riksplanet samlar in synpunkter om invandringen. En officiell linje ska utformas vid partistämman i oktober.

Publicerad:
Nyhetsarkiv