Får skadeersättning av staten

2018-04-22 En person i Sotenäs, som skadat sig i samband med en verksamhet som staten har ansvar för, har nu beviljats ersättning.

Det framgår av ett beslut från Kammarkollegiet.Kammarkollegiet ansvarar för personskadeskyddet för flera typer av verksamheter kopplade till statliga myndigheter. Försvarsmaktens frivilliganställda, personer som deltar i arbetsmarknadsåtgärder, intagna inom Kriminalvården, studenter vid vissa myndigheters utbildningar samt icke anställda uppdragstagare hör till dem som omfattas.

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv