Eldningsförbud införs i hela regionen – extremt torrt i marken

2023-05-26 Just nu råder eldningsförbud i skog och mark inom samtliga kommuner inom Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund (Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg) och
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (Lysekil, Munkedal, Uddevalla). Förbudet gäller från fredag
26 maj.

Eldningsförbudet innebär förbud mot viss typ av eldning utomhus som till exempel eldning, grillning,
matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar).
Med utomhus menas mark och områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet
med förbudet är att förhindra skogsbrand. Just nu är det väldigt torrt ute i skog och mark över hela
vårt område. I samband med fortsatt soligt väder och en hel del vind ökar risken för skogsbränder
kraftigt.
Förbudet omfattar inte eldning i iordningställda grillplatser utformade så att möjlig spridning av
brand är låg, samt i villaträdgård.
Räddningstjänsten har rekommenderat sina medlemskommuner att införa eldningsförbud men det
är varje enskild kommun som beslutar om eldningsförbud.
Förbudet gäller tillsvidare. När eldningsförbudet är över meddelas det på kommunernas samt på
räddningstjänstförbundens hemsidor

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv