Egenbeställd antikroppstestning för covid-19 upphör i Västra Götaland

2021-03-22 Från och med den 1 april upphör möjligheten att själv boka ett antikroppstest hos Västra Götalandsregionen.

Folkhälsomyndigheten publicerade en ny vägledning och ändrade sina rekommendationer om användning av antikroppstester den 25 februari. Folkhälsomyndighetens bedömning är att antikroppstestning på individnivå i de flesta fall endast har ett begränsat värde. De rekommenderar att antikroppstestning i fortsättningen endast ska genomföras vid medicinsk indikation, för att kartlägga immunitet eller vid genomförande av studier.

Läs mer: Uppdaterad vägledning om antikroppstestning vid covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Baserat på Folkhälsomyndighetens nya rekommendation har regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, enats om att den egeninitierade antikroppstestningen ska fasas ut. Det innebär att all egenbeställd antikroppsprovtagning med bokning via 1177.se och vårdcentraler upphör i Västra Götalandsregionen efter den 31 mars.

– Vi delar Folkhälsomyndighetens bedömning om att det inte längre är motiverat att man själv kan boka ett antikroppstest. Oavsett vilket provsvar jag som invånare får ska jag ändå fortsätta att följa alla rekommendationer om avstånd, handhygien och att stanna hemma när jag blir sjuk. Framöver kommer vi endast ta antikroppstest när en läkare bedömer att det är medicinskt motiverat samt om vi gör studier av olika slag, säger Per Sikora, provtagningssamordnare Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen har kapacitet att återuppta antikroppstester i stor skala om förutsättningarna skulle förändras.

 

 

Publicerad:
Nyhetsarkiv