”Det finns nog både en fara och en möjlighet”

Fem toppchefstjänster ska tillsättas i Lysekils kommun

2015-02-20 – Man får nog säga att det både är en fara och en möjlighet.
Det säger kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S) med anledning av att Lysekils kommun ska rekrytera hela fem höga tjänstemän den närmaste tiden.
Prioritet ett är att få fram en ny kommunchef.

Situationen är unik. När utbildningschef Pia Alhäll för någon vecka sedan aviserade att hon kommer att lämna sin post innebär det att fem absoluta toppchefstjänster inom kort saknar ordinarie bemanning i kommunen.

Kommunchef först

Nu ska det rekryteras kommunchef, socialchef, utbildningschef, ekonomichef och administrativ chef.

– Det här är ingen situation som plötsligt bara dykt upp nu, undantaget utbildningschefen. På några av de andra positionerna har vi medvetet använt oss av tillförordnade chefer, då vi först och främst vill ha en kommunchef på plats.

Kommunchefen kan sedan vara med i rekryteringsarbetet för de övriga chefsposterna, säger Jan-Olof Johansson.
Idag är administrative chefen Ola Ingevaldsson tf kommunchef, Jonas Malm är tf ekonomichef och som tf socialchef sitter Lars-Göran Berg.

Du pratar om både fara och möjlighet, vad menar du med det?
– Faran är att arbetet med utvecklingen i de olika förvaltningarna kan stanna upp när inte chefsfrågan är löst. Möjligheten ligger i att den nya kommunchefen får vara med och rigga sitt eget lag, vilket förhoppningsvis är positivt.

Vilken typ av kommunchef söker ni?
– Vi söker någon som har varit på en hög kommunal förvaltningsnivå, som kan den kommunala organisationen.

Steg i karriären

Det har blivit många rekryteringar de senaste åren och Jan-Olof Johansson kan inte svara på hur man ska få framtida chefer att stanna längre i Lysekil.

– Det är inte helt enkelt. Vi är en liten kommun och chefs-tjänstemän på den här nivån ser ofta små kommuner som ett steg i karriären, för att sen gå vidare till en större kommun.

Den kanske svåraste rekryteringen tror Jan-Olof kan bli tillsättandet av en ny socialchef.

Vad det gäller den lediga platsen som administrativ chef så ser gärna Jan-Olof att Ola Ingevaldson blir kvar, när en ny kommunchef är på plats.

– Jag tror att det hade varit en praktiskt väldigt bra lösning då han är inne i organisationen och kan den. Men Ola ska gå i pension till sommaren, så vi får se hur det blir.

I april ska beslut om en ny kommunchef vara på plats. Det är kommunstyrelsen som har sista ordet men dessförinnan ska även chefstjänstemän och fackförbund få säga sitt.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv