Anders C Nilsson (S) vill inte sänka åldern för betyg i skolan.

“Det finns ingen anledning att sänka åldersnivån för betyg”

Anders C Nilsson (S) är starkt kritisk till regeringens kompromiss

2015-02-13 Som flest ska 100 skolor lämna betyg från årskurs 4.
Det framgår av en kompromiss som regeringen har presenterat.
– Jag ser ingen anledning till att börja betygsätta elever så tidigt, säger kommunpolitikern Anders C Nilsson i en kommentar till beslutet.

Anders C Nilsson (S) sitter i Lysekils utbildningsnämnd, en sammanslagning av tidigare Gymnasie- och bildningsnämnd, och han anser att det är helt fel väg att gå, att i ett tidigare skede börja sätta betyg.

– Fokus i skolan ska vara att utveckla eleven, inte bedöma med betyg. Vi har idag skriftliga omdömen vilket fungerar bättre än betyg.

Har själv dyslexi

Anders har själv upplevt en skolgång där bitarna inte alltid föll på plats, när det gällde inlärningen.

– Det är ingen hemlighet att jag har dyslexi och haft det rätt svårt i skolan och jag har fått kämpat en hel del. Under min skolgång har jag, min familj och skolan alltid vetat om min situation. Jag är rädd för att jag vid tidiga betyg hade gett upp kampen om att lyckas i skolan, att det snarare bara hade sänkt mig.

Framåtsyftande

Argumenten för att sätta betyg i allt yngre ålder är att man då ska fånga upp de som inte klarar de kunskapskraven som finns. Men Anders anser att de skriftliga omdömena som görs idag är ett mycket bättre sätt att lyfta fram eventuella svårigheter.

I skolverkets regler står det att; ”Den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehåller både omdömen och framåtsyftande planering. Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt”.

– Om man följer Skolverkets regler så får man med allt det som betyget ska visa, och lite till. Inte minst när det gäller att se framåt, vad eleven behöver vidare för hjälp, säger Anders C Nilsson.

Kraven försvinner

Skolverket skriver vidare: ”För de årskurser där betyg sätts finns det inte längre krav på att ta fram skriftliga individuella utvecklingsplaner.

Detta skulle alltså innebära att man från årskurs 4, för de skolor som kan bli aktuella, inte längre behöver ta fram skriftliga utvecklingsplaner för elever, oavsett om det finns en problematik eller inte.

– Det finns vad jag vet ingen godkänd forskning i Sverige som visar att det är bra med tidigare betyg. De signaler jag har fått från pedagogerna är också ganska tydliga, de är inte positiva till att sänka betygsåldern. Att det blev en kompromiss, ser jag mer som ett tvång från alliansen, för att de inte skulle driva frågan längre, säger Anders C Nilsson.

Läxläsning

Anders själv tycker att han fick ett bra stöd under sin skolgång, inte minst hemifrån.

– Jag fick mycket hjälp med läxorna av min mamma, i många år. Men det är inte alla med problem som har möjlighet att få den assistansen med skolarbetet. Därför anser jag att skolan ska ha ansvar även för läxläsningen, avslutar Anders C Nilsson.

Publicerad:
Nyhetsarkiv