Foto: Gabriel Berndtsson

De flesta partier är helt överens om att Lysekilsbanan är viktig

Centerpartiet: ”Det krävs större volymer för att det ska fungera”

2022-02-10 Nästan identiska svar från Vänsterpartiet och Sverigedemokraternas representanter. Och en helt annan bild från Monica Andersson, Centerpartiet.
Efter att representanter från Socialdemokraterna, Lysekilspartiet, Moderaterna, Kommunistiska partiet och Miljöpartiet i tisdags uttalat sig om Lysekilsbanan i Lysekilsposten har vi bett representanter från de övriga partierna att göra detsamma.

I tisdags rapporterade Lysekilsposten att Försvarsmakten hade kommit med ett yttrande om Lysekilsbanan. En nedläggning skulle sannolikt begränsa Totalförsvarets möjligheter att utföra sina uppgifter, skrev de. Mot bakgrund av detta rekommenderade de Trafikverket att låta järnvägen ligga kvar.
I samband med att nyheten publicerades gavs representanter för Socialdemokraterna, Lysekilspartiet, Moderaterna, Kommunistiska partiet och Miljöpartiet chansen att uttala sig i frågan.

“Med sedan begynnelsen”

Det dröjde sedan inte länge innan Ann-Charlotte Strömwall, Liberal ledamot i kommunfullmäktige i Lysekil, hörde av sig till Lysekilsposten. Hon poängterade att Liberalerna varit mycket engagerade i debatten kring Lysekilsbanan och uttryckte att hon gärna hade givits chansen att få uttala sig i tisdagens tidning.
Vi bestämde oss därför för att gå en runda till och se till att kommunfullmäktiges samtliga partier ges chansen att uttala sig i frågan.
– Vi har varit med i den här diskussionen sedan begynnelsen, säger Ann-Charlotte Strömwall när vi når henne.
Tåget är det klokaste sättet att färdas in i framtiden, menar hon och tillägger att det är fullständigt bakvänt att förstöra järnvägen i tider präglade av klimatförändringar. Och det räcker med att kolla på allt virke som ligger i hamnen och behöver fraktas för att se att en väl fungerande Lysekilsbana hade kunnat vara till stor nytta.

“Helgerån”

Dessutom poängterar hon att många trafikolyckor längs väg 162 kunnat undvikas om delar av den tunga trafiken kunde ersättas av tåg som transporterar gods. Hon är av uppfattningen att Lysekils politiker bör arbeta för bevarandet av järnvägar tillsammans med kringliggande kommuner, men att viljan saknas hos allt för många.
– Vi kan inte bara stå och säga att “nej det går inte” och “vi kommer inte få några pengar”. Upprustning av järnvägar sker på många ställen i Sverige. Det är klart att det kan ske här också, säger hon.
Vidare menar hon att det vore helgerån att ersätta Lysekilsbanan, som man en gång satsat så mycket pengar på att bygga, med en cykelled. Liberalerna vill istället se en rejäl upprustning av spåret.
– Det skulle innebära enorma möjligheter. Tänk om vi till exempel kunde ha pendeltrafik till Munkedal för människor som arbetar där, säger Ann-Charlotte Strömwall.

“Inget att kämpa för”

Monica Andersson är gruppledare för Centerpartiet i Lysekil. Hon berättar att hennes parti länge stått upp för järnvägen, men att man sedan några år tillbaka är av uppfattningen att det inte längre finns något att kämpa för.
– Sedan jag kom in i politiken 2004 har jag hört resonemang om att Lysekilsbanan har potential, men det har aldrig funnits tillräckligt med gods för att någon entreprenör ska vilja köra på den. Det krävs stora volymer för att det ska vara lönsamt, säger Monica Andersson och tillägger:
– Många blandar också ihop saker och ting och pratar om en koppling mellan Lysekilsbanan och Lysekils djuphamn. Men järnvägen går inte förbi djuphamnen.
Och någon persontrafik lär det knappast bli tal om, säger hon. Med andra ord är hon av uppfattningen att Lysekil inte kommer ha någon nytta av järnvägen överhuvudtaget. Hon pekar också på utvecklingen med eldrivna person- och lastbilar som ytterligare ett skäl till att Lysekilsbanan inte behövs.

“Prestigefråga”

– Jag hoppas att man lyfter frågan högre och ifrågasätter Försvarsmakten. Vi kan ju inte spendera en massa pengar på en järnväg som inte används, bara för att försvarsmakten vill att den ska ligga där. De pengarna hade ju kunnat användas på annat håll, säger hon.
Håkan Smedja, gruppledare för Vänsterpartiet i Lysekil, är kritisk mot Trafikverket.
– Jag får intrycket av att detta nästan har blivit en prestigefråga för Trafikverket. De har bestämt sig för att järnvägen ska dö, säger han och tillägger:
– De har gjort det näst intill omöjligt att köra på den, för att sedan hävda att den behöver läggas ner för att ingen kör på den.
Han beklagar också att en högljudd opposition har gjort att uppfattningen om att Lysekils kommun inte vill ha kvar Lysekilsbanan har blivit en sanning bland invånarna i kommunen. Trots att så inte är fallet. I sitt remissutlåtande till Trafikverket skriver Lysekils kommun att man vill ha kvar järnvägen. Inget annat.

“Ingen skidlift”

– Att vi inte är eniga är en sak. Vi är inte eniga om budgeten heller, men ett förslag vann. Samma sak gäller här, säger han.
För Håkan Smedja handlar den här frågan inte om huruvida Lysekilsbanan är lönsam eller inte.
– När blir en järnväg lönsam? Infrastruktur handlar inte om lönsamhet. Är flygplatsen i Trollhättan lönsam? Vi pratar om en järnväg, inte om en skidlift som måste bära sina egna kostnader, säger han.
Precis som Ann-Charlotte Strömwall hoppas Håkan Smedja på att en dag få se persontrafik på Lysekilsbanan. Lysekil behöver bättre kommunikationer, menar han. Och eftersom bussarna inte går på el så är tåget det rimliga alternativet.
– Om staten skjuter till pengar eller inte till en sådan upprustning beror ju på vad politikerna vill. Som det ser ut nu så behöver vi rösta på bättre och mer miljömedvetna politiker. Kommer det inga pengar från staten så får vi kolla på andra sätt att underhålla lågtrafikerade järnvägar, säger han.
Håkan Smedja menar också att det är naivt att tror att man enkelt kan bygga en cykelled där Lysekilsbanan ligger, eftersom den giftiga kresolen från järnvägen först skulle behöva hanteras.

“Annan verklighet”

Poängen understryks av Matheus Enholm, Sverigedemokratisk riksdagsledamot från Munkedal.
– Det är ju inte bara att asfaltera över och köra, säger han.
Han delar också Håkan Smedjas uppfattning om att Trafikverket medvetet har låtit Lysekilsbanan förfalla, för att sedan kunna peka på att den är oduglig och bör läggas ned.
– De upphörde med underhållet långt innan det fanns något beslut att förhålla sig till. De har bestämt sig för att de vill ha bort spåret och sedan styrt åt det hållet, säger han.
Matheus Enholm menar också att Trafikverket har påstått att ingen vill trafikera järnvägen, samtidigt som Västtrafik och många andra aktörer har nekats möjligheten att använda spåret.
– Varje enskild aktör har fått avslag med motiveringen att just deras verksamhet inte är tillräcklig för att det skulle vara lönsamt. Men om man skapade sig en sammantagen bild, baserad på verksamheten från alla de olika aktörerna tillsammans, så hade man haft en helt annan verklighet att förhålla sig till, säger han och tillägger:
– Det här är också en av väldigt få gånger jag har hört talas om att man bara ser till ekonomi och lönsamhet.
Precis som Håkan Smedja menar Matheus Enholm att infrastrukturella frågor borde handla om mer än så.
Sverigedemokraterna ställer sig till skaran som hoppas på en rejält upprustad Lysekilsbana och gärna persontrafik på sikt.
– jag förstår att vi inte kommer få några X2000 till Lysekil, men jag hoppas att vi kan få upp spåret till en dräglig nivå, nu när det ändå verkar bli kvar, säger Matheus Enholm.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv