Brister på vattentillgång för katter – man kritiseras

2020-07-23 En man från Sotenäs har fått ett föreläggande av Länsstyrelsen. Detta efter att man upptäckt brister i mannens djurhållning.

En anmälan mot mannen gjordes i början av juli och gällde då brister hos mannens katters situation. Efter anmälan gjordes en djurskyddskontroll där mannens katthållning undersöktes. Vid kontrollen upptäcktes flera brister varav bristen på fri tillgång på vatten ansågs vara mest kritiskt.
Om mannen inte ordnar så att katterna kan dricka hur och när de vill kan Länsstyrelsen besluta att omhänderta djuren.

Publicerad: Uppdaterad:
Magnus Svensson, magnus@lysekilsposten.se
Annons
Nyhetsarkiv