Beslut om ytterligare hyresrabatt för Västfastigheters externa hyresgäster

2021-02-05 Västfastigheter kommer återigen erbjuda rabatt på hyran till bland annat de externa hyresgäster som tidigare fått hyresrabatt enligt regeringens förordning. Det beslutade fastighetsnämnden på torsdagen. Beslutet är ett led i att mildra konsekvenserna av corona-pandemin.

Fastighetsnämnden beslutade 4 februari att samtliga hyresgäster som hyr lokaler genom Västfastigheter och som tidigare fått rabatt på hyran enligt regeringens förordning (2020:237): ”Om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster har fått rabatt på hyran” eller uppfyller kraven för hyresrabatt enligt kommande regeringsförordning, kommer att beviljas hyresrabatt med hälften av grundhyran under kvartal 1 och 2 under 2021. Rabatten är ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av corona-pandemin.

– För många av Västfastigheters externa hyresgäster har pandemin påverkat deras kundflöden negativt. Genom att erbjuda hyresrabatter vill vi fortsatt hjälpa våra hyresgäster under en svår tid med sviktande kundunderlag, säger fastighetsnämndens ordförande Susanna Cassberg (M).

Hyresrabatten gäller från och med 1 januari 2021 och arbetet med att administrera rabatten kan påbörjas omgående.

Publicerad:
Annons
Nyhetsarkiv