Beslut om ny väg mellan Rotviksbro och Bäcken taget

Länsväg 161 börjar byggas ut som 2+1-väg under 2018

2017-02-20 Trafikverket har beslutat att sträckan Rotviksbro-Bäcken på länsväg 161 ska byggas längs den nya sträckningen som tidigare föreslagits, men som närboende och Uddevalla kommun har motsatt sig.
Byggstart sker 2018 och vägen blir en så kallad mötesfri 2+1-väg.

Alla är överens om att länsväg 161 behöver byggas ut av trafiksäkerhetsskäl, men åsikterna har gått isär om nuvarande vägsträckning är att föredra eller om det ska byggas en helt ny vägsträckning väster om nuvarande väg.

Idag är den aktuella delen av länsväg 161 bara 6 meter bred. Denna vägstandard är alldeles för låg, inte minst mot bakgrund av den höga andelen tung trafik och den intensiva sommartrafiken på vägsträckan…

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration på:

https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv