Några av deltagarna vid årsmötet i Lyse Hembygdsförening. Museet värmdes av en gasolvärmare men det räckte inte helt till normal rumstemperatur.

Nu våras det för Lyse Hembygdsförening

Upprustningar och sommaraktiviteter under 2021

2022-04-17 Lördagen den andra april höll Lyse Hembygdsförening sitt årsmöte i Hembygdsgården i Torgestad.
Cirka 35 medlemmar mötte upp för att bland annat delta på årsmötesförhandlingarna.

Ordföranden Gun Jarnedal hälsade välkommen. Till ordförande att leda förhandlingarna valdes Jan Kirudd och sekreterare Annbritt Jarnedal. De tackade för förtroendeuppdraget.
Först gjordes en parentation över avlidna medlemmar.
Godkännande av dagordningen. Denna godkändes av mötet.
Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning. Mötet svarade ja.
Knut Stensli sammanfattade och läste upp ekonomin och revisionsberättelsen samt budgeten för 2022. Revisor är Anders Berholt.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för 2021 års verksamhet. Mötet gav ansvarsfrihet.
Annbritt Jarnedal och Gun Jarnedal läste upp verksamhetsberättelsen.

Sittande ordförande omvald
Val av ordförande för tiden till och med nästa årsmöte. Gun Jarnedal omvaldes.
Val av styrelseledamöter till och med årsmötet 2024. Omval av Klaus Peters, Annbritt Jarnedal Birgitta Krischansson, Urban Johansson och nyval av Christer Olsson,
Val av revisorer. Benny Karlson och Anders Berholt.
Fråga om ombud till Bohusläns Hembygdsförbunds årsmöte. De här personerna utses av styrelsen.
Föreningen har sju kommittéer, bland andra fornminnes- och festkommittén.

Verksamheten 2021
Under det gångna året har museet i Torgestad rustats upp och skolmuseet i Bergs skola har flyttats till museets övervåning.
På grund av pandemin ställdes valborgsmässofirandet in.
Sex sommarlördagar har museet haft öppet hus och serverat kaffe med hembakta kakor samt lotteri och loppis.
Under kulturveckan i oktober hölls museet öppet en dag med bildspel och våfflor.

Gasolkamin
Lokalen värmdes vid årsmötesförhandlingarna upp av en gasolkamin.
Kaffe med hembakt bjöds deltagarna på.
Både nere och uppe i museet finns sevärda föremål, verktyg, redskap med mera.

Text och foto:
Bernt Andersson

 

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv