Succé för skolavslutningen i Munkedals Folkets Park

”Rena karnevalsstämningen”

Idag 17:00 Uppskattningsvis 1200 personer kom till Munkedals Folkets Park för att fira Munkedalsskolans skol­avslutning. Parken fylldes till bredden med folk och avslutningen fick senareläggas på grund av ­köbildning.
Under kvällen bjöd både elever och lärare på många fina uppträdanden och naturligtvis sjöngs traditionella sommarsånger.

Munkedalsbo förlorade kommuntvist i domstol

Idag 15:08 En tvist mellan Munkedal kommun och en ung kvinna utan uppehållstillstånd har avgjorts i Förvaltningsrätten i Göteborg. Kvinnan får inget gehör i tvisten som gäller bistånd enligt socialtjänstlagen, förkortad sol.

Beslut upphävs om familjehemsplacering

Idag 13:07 Kammarrätten i Göteborg har upphävt ett beslut som kommunstyrelsen i Munkedal tog i oktober 2017. Det handlar om en munkedalsbo som tidigare beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen, i form av fortsatt placering i familjehem.
Annons
Nyhetsarkiv