”Det är viktigt att lösa små frågor som för små företag ofta innebär stora problem, något som också avspeglas i attitydundersökningar”, säger Fredrik Häller, Lysekilspartiet.

Vill se reviderad näringslivsstrategi

Fredrik Häller Lysekilspartiet : ”Befolkningstillväxt bör inte vara det övergripande målet – viktigare att utveckla nya och befintliga företag”

2016-10-26 Den näringslivsstrategi som Lysekils kommun har att hålla sig till klubbades i januari 2014.
– Det skulle vara ett levande dokument, och det är nu dags att göra den just levande, säger Fredrik Häller, Lysekilspartiet.

I en motion skriver Fredrik Häller följande om näringslivs-strategin:

”En hel del mål är uppnådda medan andra ännu inte är påbörjade. När näringslivsstrategin presenterades för kommunfullmäktige sades det att strategin skulle vara ett levande dokument. Det är nu dags att göra strategin levande”.

”Lösningar måste finnas”

Ett av de övergripande målen i nuvarande näringslivsstrategi är…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad:
Nyhetsarkiv