Maria Larsdotter, Märta Jansdotter och Marie Erbéus. Märta och Marie låg bakom bushvandringen, där ett 30-tal inbjudna fick sig en tur för att se på Skaftös betesmarker. Foto: Peter Lundberg

Uppskattad ”bushresa” för öppna landskap på Skaftö

Vill stoppa förbuskningen på Skaftö – på100 år har Sveriges förlorat hälften av all betesmark

2016-08-25 Målet med ”bushresorna” är att lyfta problemet med förbuskningen av vårt landskap och få en ökad medvetenhet om betydelsen av att det finns företag med betande djur i bygderna.
På 100 år har Sveriges förlorat hälften av betes- och ängsmark till slyskog, skog och bebyggelse.
Betes- och ängsmarker är förutom otroligt artrika platser också grundpelare i öppna och tillgängliga landskap.

Arrangörerna Marie Erbéus, Skaftöbo, inredningsarkitekt och lokalombud i Föreningen Svenska Allmoge, bjöd tillsammans med Märta Jansdotter, VD Gröna Gårdar, på ”Båtfärd för det öppna landskapet” med båten Windros (hemmahamn Fiskebäckskil). Bushresa arrangerades tillsammans med Jordbruksverkets Landbygdsnätverk och LRF. Resan gick från betade strandängar på Morlanda Säteri till Snäckedjupet på insidan av Skaftö där landskapet har förbuskats.

Jordbruksverket tipsade

Det var på Jordbruksverkets hemsida som…

Margareta Anderberg

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.
https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad:
Nyhetsarkiv