Kenneth (t.v.) och Donald (t.h.) ”Det var tråkigt att få höra besökarnas irritation, dels att de skulle betala för parkeringen och sedan fungerade inte p-automaterna” Foto: Gabriel Berndtsson

”Småaktigt av kommunen”

Föreningsmänniskorna Donald och Kenneth besvikna över kommunens hantering av parkering under Gullmarscupen

2021-09-22 –Man blir bestört, det är oerhört småaktigt av Lysekils kommun. Ingemar Donald Karlsson har idag lämnat föreningslivet bakom sig, Kenneth Fredriksson är fortfarande med på ett hörn och hjälper till där det behövs, tidigare har de lagt all sin lediga tid för idrotten i Lysekil, de vet hur mycket den betyder för ungdomarna men också i samhället.

Ingemar, mer känd som Donald i Lysekil och Kenneth reagerade starkt när de fick höra att kommunen inte kunde ställa upp med parkeringsplatser under Gullmarscupen. Det gällde den sista helgen med parkeringsavgifter i kommunen, men ändå kunde inte tjänstemännen tumma på regelverket som de menade är ett politiskt beslut.

– Eftersom jag själv har varit aktiv ledare och vet hur mycket tid de lägger ner på ungdomarna, då blir man bestört, påpekar Donald.

Forskat på självkänsla

Idrotten har bevisligen många kända effekter i samhället, förutom att bidra till glädje, gemenskap och friskare personer gör den en stor samhällsnytta. Riksidrottsförbundet har låtit 16 forskare gå igenom forskning på idrottens samhällsnytta som visar att idrottande ungdomar har bättre självkänsla, de begår färre brott och dricker mindre alkohol än jämnåriga som inte är engagerade i idrottsföreningar, sådant som annars är eller på sikt kan bli en ekonomisk belastning för samhället.
–Under den aktiva tiden som jag höll på var det ett barn som föll ur ramen och hamnade snett. Att då tala om inkomstbortfall för en helg i slutet på sommaren och sista helgen med parkeringsavgifter. Det är inte annat än småaktigt när idrotten gör så mycket för kommunen, påpekar Donald.

Aldrig hemma

På den senare delen i livet som ledare kände Donald själv att han aldrig var hemma.
– Jag började för skoj skull skriva upp hur många timmar jag var hemifrån. Jag räknade ihop 505 timmar på en säsong. Om man då räknar till sin 40 timmars arbetsvecka, då blir det några månader utöver ditt ordinarie arbete som man som ledare ställer upp och blir borta från sin familj. Jag var bara en av många ledare som det krävs för att få verksamheterna att fungera ute i klubbarna. Vi talar om tusentals timmar som ledare ställer upp ideellt för ungdomarna och Lysekils kommun, påpekar han.

”Tråkigt att höra”

Kenneth var tidigare aktiv i Slätten, efter sammanslagningen LAIK. Nu för tiden brukar han hjälpa till med chokladhjulet och det gjorde han även under Gullmarscupen.
– Det var tråkigt att få höra besökarnas irritation, dels att de skulle betala för parkeringen och sedan fungerade inte p-automaterna som de skulle. Det bidrog till långa köer, ibland upp mot en halvtimma. Jag hoppas att det var i stunden som de var förbannade, för jag fick höra många besökare prata om att det var sista gången de besökte Lysekil. Det var väldigt tråkigt att höra när man vet hur mycket tid ledare och andra medhjälpare lägger ner på en sådan här cup, säger Kenneth.

Riskerar tappa ledare

Risken finns alltid att ledarna tappar sugen och slutar.
– Det vore en katastrof för idrottsrörelsen men även för kommunen. De har en otroligt viktig roll i samhället och det krävs att kommunen går in och hjälper till, mycket mer än vad de gör idag. Sedan har du alla pensionärer som har lagt så mycket jobb ute på Gullmarsvallen med måleri och ombyggnader. Det har sparat oerhörda summor för kommunen. Visst, de får säkert en liten kompensation, men om man räknar timmarna så är det inte ens fickpengar vi talar om. När man tänker på det blir man ännu mera förbannad och funderar hur kommunen tänker, avslutar Donald och Kenneth.

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtsson, gabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Annons
Nyhetsarkiv