Lysekil möter framtidens bilar

2017-04-28 Första laddstolpen för el-bilar är på plats i Lysekil, ytterligare en är på gång. Det är LEVA i Lysekil som är initiativtagare till laddplatserna.
I torsdags var elektriker på plats för att installera den första laddstolpen som placerats på Börjessonsliden.
– Nu pågår en dialog och vi väntar på ett tillstånd från kommunen att sätta upp ytterligare en på Rosvikstorg, berättar Susanne Malm, VD på LEVA i Lysekil.

Enligt prognoser ska det finnas upp till en miljon el-bilar 2030 i Sverige.
– Det är viktigt att antalet laddare växer i motsvarande takt för att ge bra förutsättningar, både för privat och offentlig miljö. Det är styrelsen på LEVA som tagit beslut på att göra den här satsningen. Vi kommer också att arbeta fram en laddplatsinfrastruktur för Lysekils kommun, vilket är ännu ett steg i omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle, där vårt energibehov möter behoven på framtidens fordons bestånd. Det ligger också väl i linje med vår vision att skapa ett hållbart samhälle, förklarar Susanne.

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv