”Om det skulle visa sig att den handlingsplan som socialförvaltningen tar fram när det gäller eventuella satsningar på Barn och unga kräver ett resurstillskott till nämnden, då kan LP/MP komma att ompröva stödet till de samverkande partiernas budgetförslag”, säger oppositionsrådet Ronald Rombrant (Lysekilspartiet)

Ifrågasätter beredning av ny ambulansstation

Finns möjlighet att samlokalisera brandstation med ny ambulansstation?

2017-01-12 Som LP berättade igår ska en ambulansstation byggas vid det nya verksamhetsområdet i Dalskogen. Planerna från kommunledningen är att LysekilsBostäder ska ta hand om detta projekt.
Lysekilspartiet har dock ställt sig tveksam till framför allt hur det här ärendet har beretts och har skickat en skrivelse till kommunrevisionen i frågan.

– Vi vänder oss emot hur ärendet har beretts. Vi menar att kommunen först skulle ha gjort klart alla formaliteter. För att Lysekilsbostäder ska ta sig an detta projekt krävs att ägardirektiven först ändras. Bland annat måste bolagets mål om avkastning och soliditet ändras. Och detta är beslut som kommunfullmäktige måste fatta. Nu går man händelserna i förväg, det skulle ju kunna vara så att…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv