”Hyran för lokaler och bostäder grundas på självkostnadsprincipen”

Interpellation om Fiskebäckshemmet

2017-11-19 ”Vem i kommunen är det som granskar och godkänner de kostnader som kommer att uppstå när Lysekils kommun hyr av KHF Lysekils omsorgsbostäder?”
Frågan ställdes i en interpellation i fullmäktige och besvarades av kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S).

– I de samverkansavtal som tecknas står tydligt att ”justeringar av hyran för lokaler och bostäder grundas på självkostnadsprincipen och beslutas av föreningens styrelse. Här har givetvis de av kommunen utsedda styrelseledamöterna en viktig roll, svarade Jan-Olof Johansson.
Han framhöll vidare att det i kommunfullmäktiges besluts­underlag från 2010 framgår att ”Ansvarig verksamhets tjänsteman bevakar att föreningen verkar i linje med verksamhetens strategiska mål och behov samt att återkoppling sker mellan föreningen och verksamheten.”

Gör som allt fler. Teckna en digital prenumeration och läs kompletta artiklar och hela tidningen i vår nya app. Mer info på: https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/
Det går även att köpa digitala lösnummer på: https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv