Hedekasbo får ingen resning i HD

2024-04-17 En Hedekasbo i 60-årsåldern beviljas inget prövningstillstånd i Högsta domstolen, vilket innebär att hovrättens dom om nio månaders fängelse för mannen står fast sedan han döms för misshandel och grovt olaga hot mot sina två söner

Hedekas: En Hedekasbo i 60-årsåldern beviljas inget prövningstillstånd i Högsta domstolen, vilket innebär att hovrättens dom om nio månaders fängelse för mannen står fast sedan han döms för misshandel och grovt olaga hot mot sina två söner, som han var ensam vårdnadshavare för. Mannen hade hotat sina två söner till livet, samtidigt som han hade både en yxa och machete i händerna. Mannen slog sönder en tv med yxan framför barnen, vilket för dem framstod som att han inte var främmande för att använda vapnen ytterligare. Mannen dömdes i hovrätten att betala 17.000 kronor respektive 15.000 kronor till sina båda söner.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv