Efterlängtad hummerpremiär

2021-09-27 Första måndagen efter 20 september är en mycket speciell dag i Bohuslän. Det är hummerpremiär och redan i gryningen glider båtarna ut för att lägga i sina hummertinor. LP var med när Regina Cederfeldt och Jan Olofsson, från Grundsund, gav sig ut klockan 07.00 på morgonen. De rapporterar löpande om fångsten till oss under veckan som kommer.

Hummerpremiären är den dag på hösten då det i Sverige blir lagligt att börja fiska hummer. Dagen infaller alltid den första måndagen efter den 20 september, kl 07:00. Från 1 december samma år är hummern fredad igen.[

Det finns en hel del regler att beakta när man fiskar hummer, och du hittar all information du behöver hos Havs och Vattenmyndigheten.

Fakta inför hummerfisket 2021

Premiär för hummerfisket 2021 är den 27 september.

Hummertina enda tillåtna redskap

När du fiskar efter hummer får du bara använda hummertina. Får du hummer i något annat redskap ska du genast släppa tillbaka den i havet.

En hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 60 millimeter placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg.

Som fritidsfiskare får du använda högst sex hummertinor samtidigt. Den som fiskar med fiskelicens får ha högst 40 hummertinor.

Märk dina redskap och sump korrekt

Redskap ska utmärkas med kula eller cylinder med färgen röd, orange, gul eller vit. En kula ska vara vara klotformad med en minsta diameter på 15 centimeter och en cylinder ska vara minst 20 centimeter lång och ha en diameter på minst 6 centimeter. Man kan även använda sig av vakare, men den får inte vara röd eller grön.

Av märkningen ska det framgå vem som använder redskapet genom namn och adress eller namn och telefonnummer eller särskilt registreringsnummer som kan ges ut av länsstyrelsen. Du som fritidsfiskar ska också märka med stora bokstaven F.

Även sumpen ska märkas med namn och nummer

När du håller hummer i sump så ska även sumpen vara märkt genom namn och adress eller namn och telefonnummer eller särskilt registreringsnummer som du får av länsstyrelsen.

Om fisket sker med fiskelicens ska du märka sumpen med fartygets distriktsbeteckning.

Här kan du läsa mer om utmärkning av fiskeredskap.

Redskapsförbud i vissa områden före hummerpremiären

Från och med kl. 07.00 måndagen före första tillåtna dagen att fiska
hummer och fram till kl. 07.00 den första tillåtna dagen att fiska hummer, är det förbjudet att fiska med nät, ryssjor och tinor inom vissa områden.

Området för redskapsförbudet

Redskapsförbudet gäller inom kustvattenområdet i Skagerrak och Kattegatt, från gränsen mot Norge till en linje längs latituden 57 12,65 N från kustvattenområdets gräns till norra udden av ön S. Horta utanför Klosterfjordens mynning (57 12,65 N, 12 06,72 O) och vidare till en punkt på fastlandet VSV Kjevik (Kevik) i position 57 12,90 N, 12 08,26 O.

Förbudet gäller inte vissa redskap

Undantagna från redskapsförbudet är sillgarn, makrillgarn och hajgarn samt fiske med tinor efter havskräfta på större djup än 30 meter.

Sumpningsförbud

Du får inte hålla hummer i någon form av sumpningsanordning från den 10 maj och fram till hummerpremiären varje år.

Rapportera förlorade eller upphittade fiskeredskap

Om du hittar övergivna fiskeredskap eller har förlorat fiskeredskap kan du rapportera det på sidan GhostGuard.

I GhostGuard kan du skriva in redskapets koordinater. Du kan också se var förlorade fiskeredskap har hittats. Det underlättar vid städinsatser som exempelvis draggning.

Minimimåttet är nio centimeter

För hummer gäller minimimåttet 9 centimeter, mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (så kallad carapaxlängd).

Om carapaxlängden på hummern inte uppgår till 9 centimeter ska den genast släppas tillbaka i havet.

Mätning av hummer.

Förbjudet att fånga hummer med rom

Du får inte fiska efter hummer med yttre rom. Om du fångar en rombärande hummer ska du genast släppa tillbaka den i havet.

Rapportera din fångst som yrkesfiskare

När du rapporterar fångst av hummer ska du redovisa denna från 0 kg och alltid ange både vikt och antal. Observera att du även ska rapportera in vikt och antal för den hummer som släpps tillbaka (uppskatta vikten på ditt utkast). Den undermåliga hummern ska inte anges med koden BMS, utan med koden DIS för utkast.

Exempel på hur du fyller i

Här nedan finns exempel på hur du rapporterar din fångst av hummer korrekt (både kustfiskejournal och loggbok).

  • Hummerfiske med bur Pdf, 66.2 kB. – när du tömmer tinorna och placerar hummern i sumpen redovisar du fångstaktiviteten och skriver i fältet kommentarer: Hummern är sumpad.
  • Hummerfiske hämtas från sump Pdf, 125.3 kB. – när hummern ska landas direkt från sumpen fylls landningsdeklarationen i med kommentaren: Landas från sumpen. Även i landningsdeklarationen ska både VIKT och ANTAL redovisas.
  • Hummerfiske hämtas från sump till fartyg Pdf, 127.8 kB. – när sumpen är placerad vid annan plats än landningshamnen och du för över fångst från sump till fartyg för transport till landningshamnen ska du;

    1.) Fylla i sumpens position samt fångstuppgifter (antal och vikt) i fångstansträngningsraden med kommentaren: Hämtas från sumpen.

    2.) Fylla i landningsdeklarationen när fångsten har landats på kaj. Denna typ av landning räknas inte som landas från sump.

  • Kustfiskejournal Pdf, 107.5 kB. – Observera att på kustfiskejournalen är koden DIS inte förtryckt utan den skriver ni in själva.

Mer information om rapportering

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter om kust- och sötvattensjornaler.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter om pappersloggboken.

Att sälja och köpa fångst

Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst eftersom det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk.

Läs mer om försäljningsförbudet för fritidsfiskare.

För dig som köper fiskeriprodukter i första handelsledet, så kallade förstahandsmottagare, finns särskilda regler.

Läs om vad som gäller för dig som köper fisk och skaldjur i första handelsled.

Utländska medborgare

Endast svenska medborgare eller den som är stadigvarande bosatt i Sverige får fiska hummer. Utländska medborgare får endast fiska med handredskap (stang). På Skatteverkets hemsida kan du läsa om kriteriet stadigvarande vistelse i Sverige.

Amerikansk hummer.

Den amerikanska hummern saknar vita prickar, till skillnad mot europeisk hummer. Klicka för större bild.

Rapportera in fångster av amerikansk hummer och av sjuk hummer

Ring 070-306 87 75 eller 076-840 77 97 för att rapportera om du fångar exemplar av den amerikanska hummern eller hummer som är sjuk till Havsfiskelaboratoriet.

Den amerikanska hummern bedöms som en främmande art som hotar den biologiska mångfalden. Därför uppmanar vi alla hummerfiskare att rapportera både om du fångat amerikansk och sjuk hummer.

Fakta om hummer och hummerbestånden

Lagstiftning

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Information om vilka författningar som reglerar yrkesfisket finns på sidan om lagstiftning som rör yrkesfisket.

Publicerad:
Annons
Nyhetsarkiv