Utanför kommunhuset inför kommunfullmäktiges möte samlade sig rörelsen ”vistårinteut” i Lysekil med afghanska barn- och ungdomar från HVB- hemmen i Lysekil. ”vistårinteut” kämpar för den här gruppen där många farit illa som en direkt konsekvens av regeringens nya, åtstramade asyllagstiftning, menar de.

”Det här är en rättsskandal – Sverige tar inte sitt ansvar”

2017-02-18 Utanför kommunhuset inför kommunfullmäktiges möte, har ensamkommande barn och ungdomar samt representanter, från rörelsen ”vistårinteut” i Lysekil, samlats. Rörelsen kämpar för att Sverige ska ta sitt ansvar för de ensamkommande barn som vi tagit emot och inte bara en dag kasta ut dem ur systemet genom godtyckliga åldersuppskrivningar.

Det här menar ”vistårinteut”, är en rättsskandal och försätter ensamkommnde barn och ungdomar i ett nytt trauma.

Rörelsen utgörs av professionella och volontärer som engagerar sig i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Det kan vara lärare, personal på HVB-hem, inom socialtjänsten, psykiatrin eller frivillig förälder som i Siv Leiknes fall…

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration på:

https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv