Att få behålla sin utsikt är en viktig och känslig fråga i kustsamhällena, något som bygglovshandläggare ständigt påminns om och i en del fall slutar ärendet i en högre instans.

Bevarad utsikt ständigt känslig fråga

Lysekils stadsarkitekt Mats Carlsson: ”Grundsatsen är att man inte kan äga en utsikt”

2017-03-23 Risken att få utsikten från sin bostad borttagen eller beskuren är en av anledningarna till synpunkter, klagomål och överklaganden som kommer in till bygglovsmyndigheterna.
I Bohusläns kustsamhällen är frågor om utsikt ofta särskilt känsliga, eftersom det många gånger handlar om utsikt över vatten.
Vilka rättigheter har man egentligen till en utsikt? LP ställde frågan till Mats Carlsson, stadsarkitekt i Lysekils kommun.
– Grundsatsen är att man inte kan äga en utsikt. Inskränkningar i en befintlig utsikt kan dock bedömas som en olägenhet, eller i svåra fall som en betydande olägenhet, säger han.

Bygglovskontoren i bland annat Lysekils och Sotenäs kommuner hanterar varje år ett antal ärenden som rör exempelvis tillbyggnader i tättbebyggda områden, där utsikten för grannar begränsas i större eller mindre utsträckning…

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet på:
https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv