I juni så var poliserna Monica Axelsson, Henrik Rörberg och Bo Karlsson på Kungstorget i Lysekil för att prata med medborgarna. Samtidigt delade man ut den trygghetsenkät som nu sammanfattats.

Antalet anmälda brott sjunker – men den upplevda otryggheten är stor

Alarmerande siffror i enkät – mer än hälften känner sig inte trygga i Lysekil

2016-12-07 Badhusberget, centrum och plastgräset med omnejd.
Det är några av de platser som Lysekilsbor upplever som otrygga.
Det visar resultatet av den trygghetsenkät som nu har sammanfattats.

Totalt fick man in 520 svar på trygghetsenkäten där man frågat medborgarna om deras upplevda trygghet i kommunen. Av de svarande var 326 kvinnor och 194 män.

Bara tio procent av kvinnorna och 16 procent av männen svarade att man upplever sig trygga i Lysekils kommun. Fler, 41 procent kvinnor och 32 procent män, upplever sig till viss del trygga.

Alarmerande siffror

Riktigt alarmerande siffror, 49 procent av kvinnorna och…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv