Socialnämndens ordförande besvarade interpellation om att anställa personal

2017-11-19 Ricard Söderberg (S), ordförande i socialnämnden, besvarade en interpellation i fullmäktige om vilken rätt han har att ge order till förvaltningen att anställa personal.

”Vilken rätt har du att ”ge order” till förvaltningen att anställa personal? Har du fått ett bemyndigande av nämnden, framgår det i så fall av nämndens delegationsordning? Nämndens beslut om utökning gällde under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar erforderliga resurser. Vilken rätt har du att sätta dig över nämndens beslut? frågade Ronald Rombrant i sin interpellation till Söderberg.
– Vi hade ute annonser på grund av uppsägningar. En uppsägning inkom 31 augusti. Dess­utom hade vi två handläggare borta. Annonsen gick ut 19 september. Vi annonserade efter två socialsekreterare för att täcka sjukskrivningar och föräldraledighet. En socialsekreterare sa upp sig 4 oktober, vi annonserade efter två socialsekreterare då vi inte fick lämplig sökande vid första annonseringen. Just nu håller förvaltningen på med rekrytering/intervjuer, svarade Ricard Söderberg.

Gör som allt fler. Teckna en digital prenumeration och läs kompletta artiklar och hela tidningen i vår nya app. Mer info på: http://www.lysekilsposten.se/prenumeration/
Det går även att köpa digitala lösnummer på: https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv