Metvik, där den föreslagna hamnen skulle ligga. Foto: Arkivbild

Planer på kinesisk containerhamn i Brofjorden avbryts

Orsaken uppges vara negativ publicitet

2018-01-30 Det blir ingen kinesisk stor satsning på en containerhamn i Brofjorden. På tisdagen meddelade kommunen på sin hemsida att förstudien har avbrutits av konsulterna som företräder Sunbase Group.
Orsaken uppges vara den negativa uppmärksamhet som det kinesiska företaget har fått i media.

Det var i fjol höstas som Lysekils kommun kontaktades av konsulter som representerade ett kinesiskt företag med bas i Hong Kong – Sunbase Group – ville satsa mångmiljardbelopp i Lysekils kommun.
I en första etapp handlade det om att skapa Nordens största containerhamn Brofjorden.

Under andra halvan av november briserade nyheten lokalt i media.
Nyheten fick mycket stor genomslagskraft över hela Sverige och även utländska medier har tagit upp nyheten.
Över 3.500 personer, bofasta och sommargäster, samt andra som varit motståndare, har fram tills nu skrivit på en protestlista som spridits på nätet.
Politikerna i kommunstyrelsens ledningsutskott i Lysekil tog, trots alla protester som mobiliserades, beslut om att en förstudie skulle göras.
– Vi ville få mer information och få svar på ett antal grundläggande frågor. Konsulterna skulle återkomma med svar på våra frågor i början på februari, berättar Jan-Olof Johansson (S).

På tisdagen meddelade konsulterna kommunens tjänstemän att de inte längre har mandat att driva frågan från Sunbase Group.
– De kinesiska investerarna har dragit sig ur projektet. Det blir alltså ingen fortsättning på den kinesiska intresseförfrågan om en containerhamn i Brofjorden, konstaterar Jan-Olof Johansson.
Konsulterna kommer därför inte att färdigställa och presentera frågeunderlaget som Lysekils kommun bad att få svar på.
– För Lysekils kommuns del innebär detta att kommunen inte får svar på de frågor som ställts och att det därför inte finns någon anledning för kommunen att gå vidare med frågan, fortsätter Jan-Olof Johansson.

Orsaken till att investerarna tagit beslut om att avbryta projektet uppges vara den negativa uppmärksamhet som intresseförfrågan har fått i media.
Lysekils kommun ville i denna förstudie, i likhet med Preem, ha svar på ett antal frågor, bland annat när det gällde markfrågan.
Preem har gått ut och meddelat att de inte har för avsikt att sälja någon mark som kan ha strategisk betydelse för deras egen utveckling.

Läs mer i nästa nummer av LP.

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafsson, ahlbin@lysekilsposten.se0523-667083
Annons
Nyhetsarkiv