Vill bygga 20 nya bostäder norr om sjukhuset

2016-10-24 Ett byggföretag i Lysekil vill bygga ett 20-tal nya bostäder norr om Lysekils sjukhus.

Det handlar om ett bergsområde på fastigheten Kronberget 1:82. Området är idag planlagt som naturmark och det finns även i översiktsplanen från 2006 inlagt ett vägreservat för en eventuell framtida ny infart till Lysekil, som en fortsättning på Dalskogsleden. Idag består det föreslagna markområdet mestadels av berg och sprängsten från tidigare stenbrytning.

Ett område väster om det nu aktuella området är i ÖP 2006 planlagt som…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv