Regeringen satsar 20 miljoner på att skapa fler sommarjobb

2024-04-20 För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler utbildningsplatser på regionalt yrkesvux.

Den senaste tiden har präglats av hög inflation, lågkonjunktur och stigande arbetslöshet samtidigt som det råder kompetensbrist inom många branscher. Inte minst drabbar den stigande arbetslösheten ungdomars chanser att få ett arbete.
Möjligheten att skapa sommarjobb för ungdomar som växer upp i kommuner med högre arbetslöshet bör därför stärkas. Regeringen föreslår därför medel till Arbetsförmedlingen i Vårändringsbudgeten för 2024 för att möjliggöra att Arbetsförmedlingen fördelar upp till 150 miljoner kronor till kommuner med hög arbetslöshet, vilket beräknas möjliggöra cirka 15 000 sommarjobb.
Jobben ska vara tillgängliga att söka för alla ungdomar i relevant åldersgrupp i dessa kommuner.
– Satsningen på sommarjobb är en del av att hjälpa dem som växer upp i kommuner med högre arbetslöshet, vilket kan bidra till att motverka utanförskap. Vi ger fler unga chansen att få ett värdefullt sommarjobb. Utöver värdet av själva inkomsten kan jobbet bidra till en första arbetslivserfarenhet och starten till ett kontaktnät vilket bidrar till att bryta socioekonomisk inlåsning, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv