På Gullmarsbadens camping finns bland annat ett antal villavagnar som tidigare stod på ett strandskyddat område nära Gullmarn. Detaljplanen som ska tas fram kommer att reglera bebyggelse m.m. i olika delar av området. Foto: Arkivbild

Planarbete inleds hösten 2018 för Gullmarsbaden

Området med gamla Coop ingår inte

2017-10-17 Tollenäs Camping AB har fått planbesked av kommunstyrelsen i Lysekil för Gullmarsbadens camping på Dalskogen 1:39 med flera fastigheter. Planområdet når fram till Ulserödsvägen strax väster om parkeringen vid gamla Coop. Arbetet med detaljplanen kan starta tidigast i september 2018.

När ärendet var uppe till beslut vid kommunstyrelsens senaste sammanträde så beviljades ansökan om planbesked för det aktuella området, och att man även ska se över möjligheten att utvidga området norrut mot Ulserödsvägen.

Läs hela texten i papperstidningen eller e-tidningen. Du vet väl att du kan gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet: https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/
Det går även att köpa digitala lösnummer på: https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv