"Hur det i framtiden kommer att se ut i Sotenäs återstår att se. Vi kommer att göra en bedömning baserad på vilken efterfrågan det finns där", säger Lisa Alexandersson.

Oklart vem som bär ansvar för kaos vid psykiatrivård

Uppgifter om varför patientjournaler inte varit tillgängliga går kraftigt isär

2016-09-29 Det är fortfarande till stora delar oklart vem som är ansvarig för att övergången i Vuxenpsykiatrin totalfallerat.
– Vi har haft möte med Västra Götalandsregionen och vi har en samsyn om att det är regionen som har misslyckats med att lösa överlåtandet av patientjournalerna, säger advokat Thomas Wetterlund, som representerar Evidens Care, vårdgivare sedan den 1 september i Munkedal, Sotenäs och Lysekil.

Psykiskt sjuka som inte får sina mediciner och ingen tillgång till journaler är de kanske allvarligaste bitarna i det kaos som just nu råder på den öppna psykiatrin i de tre kommunerna Lysekil, Sotenäs och Munkedal.

Evidens säger att man inte fått tillgång till patientjournalerna. När dagen för övertagandet kom stod personal från kommunen och hemtjänsten och knackade på dörren samtidigt som telefonerna gick varma. Utan patientjournaler handlade det då om att ta det mest akuta.

Krismöten

Enligt advokat Thomas Wetterlund har…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv