Miljönämnden får bakläxa om ny parkeringsplats i närheten av Fiskebäckskil

2016-02-10 I februari förra året beslutade Miljönämnden i mellersta Bohuslän att ge strandskyddsdispens för en parkering som rymmer cirka 180 bilar på ett område nära Fiskebäckskil.
Nu har Mark- och miljödomstolen upphävt dispensen och lämnat tillbaka ärendet till nämnden för ny handläggning.

Den aktuella platsen ingår i den pågående detaljplaneprocessen som syftar till att skapa nya bostäder på det s.k. Utsiktsberget i anslutning till Fiskebäckskil.

Peab Bostad AB har fått dispens från strandskyddet för bilparkering på den aktuella fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1.5. Platsen är belägen på åkermark norr om Kristinebergsvägen, mellan vägen och tennisbanorna

I det område som planeras att bli bebyggt med bostäder finns idag en parkeringsplats som rymmer cirka 70 bilar. Enligt planförslaget ska denna yta bebyggas med flerbostadshus och därför behövs…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv