Lärarförbundets lokalavdelning begär tvisteförhandling samt yrkar på skadestånd gällande öppnandet av Färgaregatans förskola.

Lärarförbundet ställer kommunen mot väggen

Utbildningsnämnden anser inte att de gjort något fel

2017-02-20 Lärarförbundets lokalavdelning ställer Lysekils kommun mot väggen och begär tvisteförhandling samt yrkar på skadestånd gällande öppnandet av Färgaregatans förskola.
Ärendet gäller att arbetsgivaren Lysekils kommun inte har fullgjort sin förhandlingsplikt och inte låtit lärarförbundet vara delaktiga i processen. Lennart Olsson, förvaltnings­chef utbildningsnämnden, håller inte med om den kritiken.

– Vi är en part i det här, det är inte vi som bestämmer men vi vill vara delaktiga i processen. Och det är där det brister i kommunen, säger Monica Byström, ordförande i Lärarförbundet Lysekil.

Inte fullgjort sin förhandlingsplikt

Lärarförbundets lokalavdelning i Lysekil är inte emot att kommunen öppnar upp Färgaregatans förskola.

– Vi tycker att det behövs och har ogillat de…

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration på:

https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv