Gullmarsstrand beviljas bygglov

Får bygglov för 50 nya bäddar, badhus och pooler

2016-07-20 Nu satsar Gullmarsstrand på nästa etapp i sin utbyggnad. Byggnadsnämnden har beviljat bygglov för ny- och tillbyggnad av hotell- och konferensanläggningen i Fiskebäckskil. Den etapp som är aktuell nu innehåller bland annat 50 nya bäddar och ett ytterligare badhus med utomhuspool och inomhuspool.

Enligt detaljplanen så får Gullmarsstrands hotell- och konferensanläggning kompletteras med nya byggnader och med tillbyggnader som ansluter till befintliga byggnader.
– Vi har under en fyraårs period arbetet med att ta fram en ny detaljplan som vann laga kraft i maj 2014 och som medger utbyggnad på cirka 1600 kvadratmeter. Utbyggnaderna kommer att genomföras etappvis under kommande år, säger Lars Nilsson, en av ägarna till Gullmarsstrand.

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv