Granskningsutlåtande om Utsiktsberget fick ja i byggnadsnämnden

2016-09-29 Med röstsiffrorna 6-5 godkände byggnadsnämnden i Lysekil på tisdagen det granskningsutlåtande som tagits fram i arbetet med detaljplan för Utsiktsberget intill Fiskebäckskil.
Planarbetet fortsätter nu och det blir senare kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som får ta ställning till detaljplaneförslaget.

Arbetet med att ta fram en detaljplan för Utsiktsberget inleddes för åtta år sedan, då arbetsnamnet för projektet var Område söder om Kristinebergsvägen.

Sedan dess har planerna omarbetats på olika sätt. Informationsmöten har hållits och ett mycket stort antal synpunkter har kommit in till kommunen om projektet.

Åsikterna om projektet går isär och består i huvudsak av två inriktningar…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv