Fick en ros första skoldagen

2017-08-22 Skolstarten på Mariedalsskolan började med att elever och lärare bekantade sig med varandra i klassrummen. Sedan samlades alla ute på skolgården för en rosceremoni där eleverna i förskoleklassen fick en ros av eleverna i tredje klass.

Eleverna i tredje klass sträckte upp rosorna i skyn och bildade en tunnel som förskole­eleverna vandrade genom samtidigt som alla elever sjöng; ”solen lyser himlen är blå, vad det är skönt att leva då. Högt i topp står allas humör och det är det som susen gör”. Sedan samlades alla förskoleklasseleverna för att få sin ros. De var lite blyga men man såg ändå ett litet leende på deras läppar när de fick sin blomma av de äldre barnen.

Publicerad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv