Högst sex hummertinor vill HaV att fritidsfiskare ska få använda från och med i höst, detta för att beståndet av hummer ska få möjlighet att återhämta sig. Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

”Ett första steg i arbetet med att återuppbygga beståndet”

HaV inför nya regler för hummerfiske

2017-08-18 Det allt svagare hummerbeståndet har nu resulterat i att Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fattat beslut om nya regler för hummerfiske.
Beslutet innebär bland annat minskning av antalet tillåtna redskap, kortare fiskesäsong och höjt minimimått.

HaV skickade innan sommaren ut ett förslag gällande skärpta bestämmelser för fisket efter hummer. Skälet till detta är att beståndet av hummer i svenska vatten bedöms vara svagt och behöver få möjlighet att växa till sig, både i antal och i individstorlek.
– Hummerfisket på västkusten intresserar många, både yrkesfiskare och fritidsfiskare. Det märks inte minst på de samtal som inkommit till myndigheten under arbetet med de nya bestämmelserna. Vi känner att det finns en stor förståelse för att det behövs vidtas åtgärder…

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet på:
https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/
Det går även att köpa digitala lösnummer på: https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

 

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv