Bro ökade sin befolkning med fyra personer 2023

2024-03-30 Statistiska Centralbyråns fördjupade redovisning av invånarantalet i Lysekils kommundelar visar på en minskning i Brastad-Bro under 2023.
Men om man ser till bara Bro så ökade antalet invånare där med fyra personer.

Som Monica Andersson Nielsen i Bro påpekar, efter att ha sett närmare på uppdelad statistik mellan Brastad och Bro, så ökade Bro med fyra personer under 2023, från 1052 vid årsskiftet 2022/23 till 1056 vid senaste årsskifte. Antalet män ökade med fem, medan antal kvinnor i Bro minskade med en under fjolåret.
– Vi som bor här i Bro är stolta över att vi ibland ökar, men det äts upp av att Brastad minskar, kommenterar Monica Andersson Nielsen i mejl till LP, efter att ha tagit del av statistiken över de sammanslagna distrikten Brastad-Bro.
Ser man på invånarantalet i Brastad så har det legat kring lite drygt 2970 de senaste åren. Mellan 2022 och 2023 skedde dock en minskning med 40 personer, från 2969 till 2929, visar den fördjupade statistiken som Monica Andersson Nielsen tagit fram ur SCB:s statistikdatabas.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv