Munkedals kommundirektör, Ylva Morén, följer bränslets väg i Artic Papers senaste satsning – en fastbränslepanna, som sänker koldioxidutsläppen.

Fastvärmepannan på Arctic Paper i full drift – minskad miljöpåverkan

2024-04-19 Tillsammans med energipartnern Adven genomgår Arctic Paper Munkedals en omställning av energiförsörjningen med en ny fastbränslepanna. Denna satsning, tillsammans med andra åtgärder på senare tid, positionerar bruket som en av världens främsta miljövänliga pappersproducenter.
Kent Blom, vd för Arctic Paper Munkedals, kommenterar: "Investeringarna i Arctic Papers energiomställning stärker vår konkurrenskraft och minskar vår miljöpåverkan."

I onsdags presenterade Artic Paper sin energianläggning för media och Munkedals kommun. Det 30 meter höga tornet, eller fastvärmepannan, är en tekniskt avancerad lösning som bidrar till att påskynda energiomställningen. Anläggningen är nu i drift, efter att Artic Paper tillsammans med sin samarbetspartner, det europeiska energibolaget Adven, har slutfört projektet och anläggningen arbetar med full kapacitet sedan årsskiftet 2024. Intrimningen av anläggningen har tagit cirka ett år.

Fastvärmepannan representerar Artic Papers senaste satsning mot målet att bli koldioxidneutrala. Beslutet att både utöka den egna vattenkraftproduktionen vid Munkedals Pappersbruk och investera i en ny ånganläggning baserad på återvunna bränslen fattades redan år 2018 respektive 2019.

Tidigare förlitade sig bruket delvis på fossila bränslen som naturgas, men nu kan dessa ersättas med mer hållbara alternativ tack vare en avancerad och flexibel panna. Denna panna har förmågan att drivas med olika typer av fasta brännbara bränslen. Denna mångsidighet ger företaget en stabil tillgång på bränsle, vilket är särskilt värdefullt i en tid av osäkerhet kring tillgången på traditionella fossila bränslen och andra energislag.

–   Tillsammans med vår energipartner tar vi ännu ett steg mot koldioxidneutralitet, samtidigt stärker vi vår konkurrenskraft”, säger Kent Blom, vd på Artic Paper.

Varje vardag transporterar tio till 12 lastbilar brännbart material till pappersbrukets förbränning. Det motsvarar cirka 70 000 ton avfall per år när anläggningen är i full drift. Det blir ungefär 3 000 bilar på ett år. Det brännbara materialet består främst av trä, papper och plast. Anläggningen tar endast emot leveranser från större leverantörer som bearbetar materialet.

– Det är inte blandat lös avfall som vi tar emot; i stället är det bearbetat och sorterat, med allt återvinningsbart material redan bortplockat. Det är en viktig del av vår hållbarhetsstrategi att återvinning sker innan avfallet når oss. Vi tar hand om avfallet och återvinner dess energi. Det möjliggör återanvändning av avfallet som annars skulle ha hamnat på deponi, och därmed fullbordas återvinningsprocessen, berättar Henrik Johansson Casimiro, affärsområdeschef industri på Adven.

Han påpekar att det finns många lösningar på energidilemmat.

– Det handlar inte bara om ett enskilt energislag utan att ta hand om olika restprodukter och flöden, från avfall till sågspån och rester från skogsindustrin till vind- och solkraft. Alla har sin roll i systemet. Även om avfall delvis innehåller fossilt koldioxid, är det bästa alternativet att återvinna så mycket som möjligt. Det som inte kan återvinnas behöver energiåtervinnas för att undvika deponi. Det bidrar till att biobränslet eller elen från vindkraften kan användas på andra platser. Det är det mest hållbara sättet att se den bredare kontexten av energimarknaden, avslutar Henrik Johansson Casimiro.

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv