3,8 miljoner till bättre Fiskebäckskils-väg

2016-08-25 En ny vägplan är en nödvändighet för Fiskebäckskilsvägen, väg 797, som leder in mot kyrkan och till Fiskebäckskils gamla samhälle.
Det konstaterar kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.
Nu anslår kommunstyrelsens ledningsutskott 3,8 miljoner till projektet.

I samband med exploateringar i Fiskebäckskils centrum och på Utsiktsberget söder om Kristinebergsvägen behöver olika åtgärder vidtas längs Fiskebäckskilsvägen. Det handlar bland annat om ombyggnation av busshållplats och korsning och att anlägga en ny gång- och cykelväg från korsningen där man svänger mot Grundsund respektive Fiskebäckskil (korsningen mellan väg 785 och väg 797) och fram till kyrkan i Fiskebäckskil. Det rör sig om en sträcka på knappt 700 meter.

De här åtgärderna berör…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.
https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv