söndag
26 mars, 2023
v12

Risk att föroreningar finns på stort djup

Övertäckning är alternativet

2021-01-29 +En kompletterande miljöteknisk markundersökning har gjorts för området där bostadsbebyggelse planeras i projekt Norra Hamnstranden.
Detta redovisades vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i mitten av januari.


Redan prenumerant? Logga in för att läsa hela artikeln.

Annons