måndag
22 april, 2024
v17
Aktuella planer för bostäder på Fyreberget, norra Skaftö, stöter på problem då där finns dammar med skyddade djur inkluderande skyddsavstånd enligt lag. Foto: Peter Lundberg

Oenighet om Fyreberget – S, MP och V vill stoppa planerna

2024-03-26 + Pågående plan för att bygga bostäder på Fyreberget på Skaftö föreslås att stoppas redan nu för att spara både tid och pengar för alla parter inklusive kommunen. MP, S och V menar att aktuellt planförslag går emot Länsstyrelsens utlåtande och bryter mot både svensk och internationell miljölagstiftning och därför inte kommer att klara prövning i mark- och miljödomstol eller andra instanser.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa hela artikeln.

Annons