onsdag
7 december, 2022
v49
Sedan några år finns ett digitalt verktyg, Symphony, som kan beskrivas som GIS-kartor som visar utbredningen av viktiga ekosystem och arter längs våra kuster, och hur påverkade dessa är i olika områden av miljöstörningar som exempelvis övergödning, båttrafik och fiske. Kartorna ska ge vägledning för prioriteringar och åtgärder av olika slag för myndigheter och andra som arbetar med havsplanering. En brist i den nuvarande versionen av Symphony är att den inte tar hänsyn till framtidens klimat.

Klimatförändringarna kan påverka havsmiljön mer än något annat

2022-09-25 + För att främja en hållbar utveckling av havsmiljön behöver den planeras, liksom vi har en fysisk planering för verksamheter på land. Nu visar forskare från bland annat Göteborgs universitet att havsplaneringen måste ta hänsyn till ett förändrat klimat, vilket den inte gör i dag. Förändringarna i temperatur och salthalt komma att påverka ekosystem och arter lika mycket som all annan miljöpåverkan sammantaget.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa hela artikeln.

Annons