lördag
13 april, 2024
v15
Kostnaderna för externt köpt vård avviker med 600 miljoner kronor. Regionstyrelsen uppmanar därför sjukhusen att i första hand använda intern kapacitet. På bilden ses Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL.

Fortsatt svårt ekonomiskt läge inom regionens sjukvård

2023-09-09 + Den ekonomiska situationen för sjukhusen i VGR är fortsatt mycket svår. Det samlade underskottet förväntas uppgå till närmare 1,8 miljarder kronor. Till största delen utgörs underskottet av bemanningskostnader, ökade pensionskostnader och kostnader för köpt vård hos externa vårdgivare.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa hela artikeln.

Annons