torsdag
30 november, 2023
v48
Foto: Gabriel Berndtsson

”Detaljplanen medger biltrafik”

Fastighetsägaren: "Det är inget som kommunen kan överpröva”

2021-02-04 +Fastighetsägare Udden 7 överklagar ett kommunens beslut om att införa lokala trafikföreskrifter, som innebär förbud mot trafik med fordon på Västra kajen i Grundsund.
Länsstyrelsen upphävde tidigare samma beslut från kommunen, där syftet är att förhindra fastighetsägaren från att anlägga en parkering i anslutning till fastigheten samt framföra fordonstrafik på parkmark.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa hela artikeln.

Annons