onsdag
24 april, 2024
v17

Beslut om Sveriges första havsplaner

Möjliggör snabbare utbyggnad av havsbaserad vindkraft

2022-02-18 +Regeringen har beslutat om Sveriges första havsplaner och att ge Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med andra myndigheter peka ut nya områden för energiutvinning.
Syftet är att bidra till en hållbar utveckling och skynda på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft för att kunna möta det ökade elbehovet till följd av den gröna industriella revolutionen.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa hela artikeln.

Annons