onsdag
19 juni, 2024
v25
”Båtmotoravgaser består av en cocktail av cancerogena och giftiga PAH-föreningar, som även innehåller sot, oförbrända oljor, försurande kväveföreningar och koloxid. Ett problem är att svensk skärgård är känsligare än andra farvatten eftersom tidvattenströmmarna är svaga. Med låg vattengenomströmning i innerskärgården ligger föroreningar lättare kvar i sediment, växter och djur”, konstateras i rapporten från Havsmiljöinstitutet.

”Bensin- och dieseldrivna båtmotorer bör fasas ut”

Ny rapport från Havsmiljöinstitutet om situationen i havet

2022-06-04 +Den intensiva trafiken med fritidsbåtar i Bohuslän sätter tydliga spår i bottensediment, vatten, musslor och ostron, enligt en ny rapport från Havsmiljöinstitutet. För första gången har forskare undersökt hur polycykliska aromatiska kolväten (PAH) från båtmotorernas avgaser lagras i bottensediment och vattenlevande organismer i Bohusläns skärgård.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa hela artikeln.

Annons