Foto: Willy Schånberg

Almirante Storni lämnade Lysekil – virket fraktas till Egypten

2022-08-10 På tisdagskvällen vid 19-tiden lämnade det Liberiaflaggade lastfartyget Almirante Storni Lysekil med sin last av trävirke.
Virket har legat lagrat på Kolholmarna och Grötökajen, sedan lasten lossades efter en omfattande brand ombord på fartyget.

Branden utbröt ombord på Almirante Storni i början av december förra året utanför Vinga. Fartyget bogserades till kaj i Göteborg och det tog en vecka att släcka branden. När branden väl var släckt gick det 177 meter långa fartyget till Lysekil för att lossa sin last, för att därefter tas in på varv i Turkiet för reparation. Efter reparationen återvände fartyget till Lysekil för att åter lasta ombord virket, och kan nu äntligen slutföra den försenade transporten till Alexandria i Egypten.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv