Prenumerationsvillkor

I och med att du betalar för och tar emot tidningen så accepterar du nedanstående villkor.

Din prenumeration omfattar förutom tidningen Lysekilsposten också material som finns ibladat eller levereras tillsammans med tidningen, t ex redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial, samhällsinformation mm. Genom att teckna en prenumeration accepterar du att ta emot såväl tidningen som ibladat/bifogat material.

Fortlöpande / tillsvidareprenumeration
Innebär att tidningen levereras till dess att du säger upp den genom att meddela vår Kundtjänst. Observera att utebliven betalning inte gäller som uppsägning av prenumerationen.

Tidsbestämd prenumeration
Tidningen levereras under en i förväg bestämd period som finns angiven på prenumerationsfakturan.

Betalning / återbetalning
Prenumerationen betalas i förskott med utsänt inbetalningskort , via autogiro eller i samband med beställningen.
Om prenumerationen avbeställs i förtid återbetalas resterande belopp endast vid dödsfall eller vid flytt till ort utanför vårt spridningsområde.

Leverans

Det är vår strävan att tidningen skall levereras till brevlådan/inkastet varje utgivningsdag. Brevlådan bör vara väl och lättåtkomligt placerad för att underlätta och säkra utdelningen. Skulle det trots allt inträffa att tidningen uteblir ringer du till det telefonnummer som hänvisar till ditt bostadsområde och som finns i informationsrutan i tidningen på sidan 2 under rubriken ”Om tidningen uteblir”.

Lysekilsposten är fritt från ansvar för förlust, skada eller förseningar som orsakas av lagbud, krigshändelse, strejk, lock-out, blockad eller annan omständighet som vi inte kunde räkna med och vars följder vi inte kunde undvika eller övervunnit.

Postutdelad tidning
Postutdelad tidning kan innebära minst 1 dags försening p.g.a. postens transporter och utdelningsregler.
På lördagar sker ingen postutdelning av tidningen oavsett utdelningsområde.

Prenumerationspriser
Information om prenumerationspriser och avgifter finner du på www.lysekilsposten.se. I tidningen finns också ett urval av de vanligaste prenumerationspriserna. För ytterligare information kan du kontakta vår Kundtjänst.

Adressändring och uppehåll
Via vår hemsida www.lysekilsposten.se kan du skicka epost till vår Kundtjänst och beställa adressändringar och uppehåll. Uppehåll är en tjänst som vi erbjuder under en kortare period (dock minst 1 vecka) då du vill stoppa utdelningen av tidningen. De första 14 dagarna i uppehållet berättigar inte till framflyttad prenumerationsperiod. Vid rabatterade kampanjprenumerationer kan andra villkor gälla.
För att undvika att någon annan ändrar din prenumeration behöver du ange ditt prenumerationsnummer i samband med ändringen. Detta nummer finner du bland annat på prenumerationsfakturan.

Dina kunduppgifter

För att vi skall kunna ge dig bra service, korrekta uppgifter om din prenumeration samt för att kunna lämna erbjudanden för egna och andras produkter använder vi oss av modern informationsteknik för behandling av namn-, adress-, telefon-, leverans- och fakturauppgifter. Uppgifterna, som du när som helst kan ta del av via vår Kundtjänst, används för administrationen av din prenumeration och betalningar samt information och marknadsföring via post, telefon eller elektronisk överföring.
Uppgifterna lagras i Lysekilspostens databas. Informationen kan komma att kompletteras och/eller uppdateras med hjälp av andra register. Du kan när som helst kontakta oss för att spärra dina uppgifter eller ta bort dig ur vårt prenumerationsregister efter avslutad prenumeration eller begära rättelse av eventuella felaktiga uppgifter.

Övriga frågor
Har du andra frågor tar du kontakt med vår Kundtjänst. Du kan kontakta oss via www.lysekilsposten.se under rubriken prenumeration eller med e-mail på adressen prenumeration@lysekilsposten.se. Du kan givetvis även kontakta oss genom ett besök eller ett telefonsamtal.